Vanliga frågor

På denna sida kan Nollan hitta svar på några av de vanligaste frågorna infør skolstarten. Om Nollan har fler frågor, tveka inte att kontakta introduktion@ksek.se.

Inte så mycket! Även om det såklart är att føredra att klara tentan på førsta førsøket är det vanligt att studenter kuggar en tenta och det finns flera perioder under året då man kan skriva omtentor (omtentaperioder). En vid påsk och en i augusti innan skolstart. En omtenta är precis som en vanlig tenta, och man kan fortfarande få alla betyg.

CSN, det vill säga studiebidrag och studielån, søker man via www.csn.se. Smidigast är att søka CSN før ett helt år i taget. Det rekommenderas att søka CSN så snart du vet att du ska børja på ett program eftersom många søker CSN samtidigt och svarstiden kan vara lång i slutet av sommaren. Vid skolstart måste du lämna in en studieførsäkran, vilket smidigt gørs via CSN:s app. I appen kan du även se alla planerade utbetalningar. Før att bli beviljad CSN nästkommande år måste man klara en viss procentandel av de høgskolepoäng man får CSN før. Førsta året måste man klara 62,5 % av de høgskolepoäng man får CSN før, och därefter måste man klara 75 %.

Kurserna på LTH är organiserade i läsperioder, 4 stycken om året. I slutet av varje läsperiod är det tentaperiod. I tentaperioden skriver alla på LTH sina tentor. Innan tentaperioden är där några dagar då det inte hålls några føreläsningar och inget nytt kursinnehåll presenteras. Detta kallas inläsningsvecka.

Det är väldigt individuellt hur mycket tid man behøver lägga ner før att nå de resultat man vill beroende på vilka erferenheter och kunskaper man har med sig från gymnasiet och andra tidigare studier. Det är dock vanligt att man behøver lägga ner lite mer tid det førsta året innan man har hittat sin studieteknik och vant sig vid universitetsstudierna. Civilingenjørsutbildningar ses ofta som en av de mest tidskrävande utbildningar, vilket nog ofta är sant. Men frukta ej! Man får mycket stød av lärare och øvningar, kursare och studentlivet, och det finns otroligt mycket roligt att gøra vid sidan om studierna.

Studietempot på universitetet är høgre än på gymnasiet, men av de flesta upplevs den størsta skillnaden med universitetsstudierna vara att man som student måste ta mer eget ansvar før att klara studierna. De flesta schemalagda momenten är inte obligatoriska och man måste plugga en del på egen hand før att klara kurserna. Av de flesta upplevs dock universitetsstudierna som roligare, och att kunna ta eget ansvar och planera sin tid är en del av att vara ingenjør.

Testa olika och var inte rädd att ändra ditt sätt att plugga om du känner att det inte riktigt fungerar. Det är till exempel vanligt att man inte pluggar på samma sätt i räknekurser som i läskurser. Alla har olika behov och gillar att plugga på olika sätt, men många tycker det är lättare att plugga tillsammans med andra kursare før att kunna hjälpa varandra och diskutera kursinnehållet. Man behøver inte ha perfekt studieteknik från børjan. Det är något som växer fram under åren på LTH i takt med att man lär sig vad som funkar och inte funkar.

Att vara med på Nollningen är helt frivilligt, och det finns heller inget krav att man måste vara med på alla event under Nollningen. Kom på de eventen du tycker verkar roliga. Att vara med på Nollningen är dock ett bra sätt att hitta vänner, lära sig mer om studentlivet och hur det är att plugga på universitetet. pHaddrarna kan ge jättemycket hjälp och svara på många frågor! Dessutom är det väldigt roligt!

Kolla in dessa tips før att hitta boende. Om du inte får tag på något, hør av dig till din pHadder så kommer hen førsøka hjälpa dig så mycket som møjligt med att søka efter en snäll sektionsmedlem med ett rum eller en soffa øver før dig tills problemet løst sig.

Under førsta nollningsveckan kommer du att introduceras till Lund, LTH och K-sektionen. Du kommer att bli indelad i en pHaddergrupp tillsammans med andra førstaårsstudenter. I pHaddergruppen kommer du även att ha ett gäng taggade pHaddrar som kommer att vägleda dig genom din førsta tid på LTH. Under veckan kommer du att gøra aktiviteter som før dig närmare dina nya kurskamrater. Du kommer även att få rundvandringar på campus och hjälp att fixa LU-kort.

Information om vilken litteratur som behøvs infør de førsta kurserna samt information och vart du kan køpa dem hittar du här. Under førsta veckan av nollningen kommer du att få møjlighet att inførskaffa all kurslitteratur du behøver før dina førsta kurser så detta är inget du måste fixa innan nollningens børjan.

Till skillnad från grundskolan och gymnasiet är alla føreläsningar och øvningar frivilliga att gå på om inget annat anges. Dock är de fantastiska resurser som hjälper dig att førstå kursinnehållet och klara kurserna, och de finns där før att underlätta dina studier. Hur mycket av den schemalagda undervisningen som elever tar del av varierar mycket från individ till individ. Testa dig fram och se vad som passar just dig.