En hållbar nollning

Det är viktigt att Nollningen är så hållbar den kan vara både før Nollan och miljøn. Därfør jobbar vi på K-sektionen aktivt med hållbarhet, både før miljøn och før medlemmarna. Nedan hittar Nollan information om detta arbete.