Nolleuppdragen

Under Nolleuppdragen kommer Nollan att delas in i en uppdragsgrupp tillsammans med nya pHaddrar och nollor från andra pHaddergrupper. Det är en møjlighet før Nollan att lära känna personer utanfør sin pHaddergrupp samtidigt som hen representerar K-sektionen under Nollningens størsta evenemang. Läs nedan før att ta reda på vilket uppdrag Nollan tycker verkar roligast.