Nolleuppdragen

Under Nolleuppdragen kommer Nollan att delas in i en uppdragsgrupp tillsammans med uppdragspHaddrar och nollor från andra pHaddergrupper. Det är en møjlighet før Nollan att lära känna personer utanfør sin pHaddergrupp genom att Nollan går på uppdragskvällar och en pub tillsammans med de andra i uppdraget. Samtidigt representerar Nollan K-sektionen under några av Nollningens størsta evenemang i kamper mot andra Sektioner på LTH. Vissa av uppdragen är mer spexiga såsom Nollebandet, nollerevyn och Showdown, medan andra är bygguppdrag. Den kaosiga nollehelgen och en resa till Helsingborg vill ingen Nolla missa! När man inte utfør ett uppdrag är man en del av Sektionen och hejar på med klassisk K-anda! Något alla uppdrag har gemensamt är friheten før kreativen att fløda där kaoset tillåts ta øver.

Läs nedan før att ta reda på vilket uppdrag Nollan tycker verkar roligast.