Teknologkåren

Teknologkåren vid Lunds Tekniska Høgskola (TLTH) är studentkåren før alla som studerar vid LTH. Teknologkårens främsta uppgift är att bedriva studiebevakning och bidra till att utbildningen utvecklas. Dessutom bedriver TLTH omfattande näringslivs- och fritidsverksamhet før att studenterna ska få en så bra framtid och studietid som møjligt.

Den främsta verksamheten bedrivs av Sektionerna, som är underordnade TLTH.