SrBK, SM OCH SU

K-sektionens Studieråd, Studiemästeri och Skyddsutskott jobbar hårt för att Nollan ska få den bästa studieupplevelsen. Här kan Nollan läsa mer om utskottens roll, och hur de jobbar med studentrepresentation, studenträttigheter och studiefrämjande.