Skapelseberättelse

Världen står i bortglømt førfall. En øronbedøvande tystnad sprider sig som en dødlig farsot. Moder jord førstummas. Allt førgås och klingar av.

En motreaktion. En pløtslig rørelse. Någonting vaknar till liv mitt i tystnaden.

En allsmäktig kraft reser sig sakta, ØverpHøset kliver ur askan. Världen måste återfå sin struktur, sitt liv, sin briljans. Men før att lyckas behøver han sina pHøs, de instrument som tillsammans har førmågan att uppføra en ny era.

En era før en ny historia – och en ny nollning.