Skapelseberättelse

Sedan urminnes tider har människan førsøkt skapa ordning i världen. Ting har kategoriserats, personer placerats i fack, allt i jakten på førutsägbarhet. Kreativitet och spontanitet har tvingats stå tillbaka i människans førsøk att kontrollera det okontrollerbara. 

Men universum stretar emot. De krafter som skapade världen återtar nu sin plats bland oss.

Erebos vandrar åter på jorden, och genom honom återuppstår de uråldriga krafter som tidigare dominerade. Hoppet återvänder, ty än är det inte før sent. Än kan människans sanna natur få ta plats. Än kan kaoset tillåtas prägla tillvaron. 

En ny tillvaro – en ny Nollning – børjar här. Kommer den någonsin hejdas?