Skapelseberättelse

Ur världshavens vagga sprang kraften,

och frøet såddes där,

snart himlavalvets ødslighet,

fick helt ny karaktär.Vidderna som tomt ekade,

bevittnade pHøsets mirakel,

och livets grønska – Yggdrasil,

symbol før sex orakel.

Hør viskningar i grenverk,

hør bristningar i barken,

hør susandet bland løven,

folkvandring längs ängsmarken.Som pHøsets vishet førutspått,

nollans ålder gryr,

Yggdrasil förgrenar sig,

snart blir nollan del av livets äventyr.