Nollevisan

Jag är en liten Nolla som valt att läsa kemi.

Di gamle mig førtrolla, di är är så världsvana di.

På Høgskolan så roligt att under en oviss tid,

gå hand i hand førtroligt med pHøset vars nåd skänker frid.