NOLLEPOLICYN

Før att Nollan ska veta vad som gäller finns en Nollepolicy, som alla som deltar i Nollningen ska følja. Den lyder:

 Att delta i Nollningen är frivilligt.

 Aktiviteterna/verksamheten får inte støra allmänheten.

Deltagare ska respektera eventansvarigas direktiv & varandra.

Inga handlingar som kan leda till att någon känner sig utnyttjad eller obekväm ska utføras.