Kampvisor

Nollan bør lära sig Kemi- och Biotekniksektionens kampvisor, ty dessa kampvisor sjungs av alla på Sektionen, med inlevelse och styrka: ty starkt är vackert! Här finner Nollan även de vanligaste kampvisorna på andra Sektioner.