PluggpHaddrar

Om Nollan tycker mattetalen är svåra bør Nollan prata med pluggpHaddrarna. De finns där før att støtta Nollan i studierna. Vem vet, kanske får Nollan ett pluggtips på køpet?