Nollans lexikon

Lundaslangen präglas av studentikos kultur och før att hjälpa Nollan på vägen har pHøset samlat några av de viktigaste orden før en K-teknolog.