Kemi- och Biotekniksektionen

K-sektionen är en ideell førening av och før de som pluggar Kemiteknik och Bioteknik på LTH. Sektionen är icke-politisk, icke-religiøs och icke-vinstdrivande.